loading

VVSG

ABOUT THE PROJECT

De vereniging geeft ondersteuning en advies, zowel voor de politieke mandatarissen als voor de lokale ambtenaren. Het is de representatieve gesprekspartner die opkomt voor de belangen van de gemeenten, OCMW’s en andere lokale besturen ten aanzien van andere overheden (de Vlaamse of Belgische regering), en derden (energieleveranciers, afvalstoffenverwerkers, … ).

 

TASKS PERFORMED

  • Development of survey application in ASP.NET
  • Development subscription application for trainings in ASP.NET (Vormingsfonds)
  • Migration from Sharepoint 2007 to Sharepoint 2013
  • Implementation of trusted provider (vidyano) on frontend server for authentication of social media accounts
  • Branding and customization of public SP2013 websites linked to VVSG